Δημήτριος Ησαΐας

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3348
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3857
Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 

1971-1976: Ανωτάτη Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

Γνωστικό αντικείμενο: 
Αρχιτεκτονικές συνθέσεις
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Συνθετική διαδικασία / Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός.
Θέματα Αστικού Χώρου και Κατοικίας. Κτήρια Εκπαίδευσης.

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"
γ. Η Παράσταση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης
δ. Η Συγκρότηση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης δια του Σχεδιασμού