Ευάγγελος Ευαγγελινός

Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: 
Περιοχή Οικοδομικής με έμφαση στις Περιβαλλοντικά Ήπιες Οικοδομικές Συνθέσεις.