ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ

Εργαστήριο Πλαστικής: διαθέσιμο υλικό

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3704
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3701
Τοποθεσία: 
Ισόγειο κτ. Τοσίτσα, Συγκρότημα Πατησίων