ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 2

Επεμβάσεις στον Αστικό Χώρο: διαθέσιμο υλικό

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4101
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περιοχή: 
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης