Οικολογία, βιωσιμότητα, συμμετοχή και εφαρμογές στον σχεδιασμό: Η Περίπτωση της Αθήνας: διαθέσιμο υλικό

γ. Η Παράσταση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης
Κωδικός Μαθήματος: 
41297
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Εαρινή
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας