ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ