ΠΛΑΣΤΙΚΗ 2

Ανάλυση Δομών και Μορφών από το Φυσικό Κόσμο με Κατεύθυνση την Πλαστική Διατύπωση: διαθέσιμο υλικό

2o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4099
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας