ΠΛΑΣΤΙΚΗ 2

Εργασίες

Φεβρουάριος 2014

Ιούλιος 2013

:
Επιβλέποντες: Νικόλαος Λάσκαρης ,Θεοδώρα Βουτσινά, Ιωάννης Γρηγοριάδης, Γεώργιος Γυπαράκης, Κωνσταντίνος Ντάφλος