Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 8: Κτίριο σύνθετων λειτουργιών δημόσιου χαρακτήρα: διαθέσιμο υλικό

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4226
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περίοδος: 
Εαρινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας