ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 8: ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ