Βιομηχανική κληρονομία. Προστασία και επανάχρηση: διαθέσιμο υλικό

Επιλογής Κατεύθυνσης
Κωδικός Μαθήματος: 
41317
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Προστασία Μνημείων"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης