Βιομηχανική κληρονομία. Προστασία και επανάχρηση

Επιλογής Κατεύθυνσης
Κωδικός Μαθήματος: 
41317
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Προστασία Μνημείων"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Η προβιομηχανική και βιομηχανική κληρονομιά στην Ελλάδα. Ιστορική εξέλιξη – κατασκευαστικές τεχνικές – εξοπλισμός. Μέθοδοι καταγραφής και αξιολόγησης. Προστασία, αξιοποίηση, προτάσεις επανάχησης και τεχνικές αποκατάστασης κτιρίων και εξοπλισμού. Παραδείγματα εφαρμογών.

Διδάσκων