Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 8ΟΥ

Εργασίες

Ιούλιος 2012

Σπουδαστές: Ευάγγελος Μπαρδάκος
Επιβλέποντες: Νικόλαος-Ίων Τερζόγλου