ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

Εργασίες

Ιούλιος 2013

Σπουδαστές: Αρχοντάκη Αλίκη-Μαρία, Βλάχος Αλέξανδρος, Ρώσσης Νικόλαος
Επιβλέποντες: Σταματίνα Μικρού

Ιούλιος 2007

Σπουδαστές: Πηνελόπη Βασιλάκη, Αναστασία Βερτεούρη, Εξάρχου Φ., Ισμήνη Ριζογιάννη, Άννα Χαζάπη
Επιβλέποντες: Αικατερίνη Δημητσάνου - Κρεμέζη, Σταματίνα Μικρού
Σπουδαστές: Ζούμπου Β., Βασιλική Λαλιώτη, Τριαντάφυλλος Μαμμάσης, Τοζάι Χ.
Επιβλέποντες: Αικατερίνη Δημητσάνου - Κρεμέζη, Σταματίνα Μικρού
Σπουδαστές: Αθανασία Γεωργιάδου, Αλέξανδρος Πατσικός, Ελένη Κρίνη, Ελένη Σκλαβενίτη
Επιβλέποντες: Αικατερίνη Δημητσάνου - Κρεμέζη, Σταματίνα Μικρού