ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εργασίες

Σεπτέμβριος 2019

Σπουδαστές: Γιάννης Παρασκευόπουλος
Επιβλέποντες: Ι. Πολύζος
Σπουδαστές: Τζωρτζίνα Βαρθάλη
Επιβλέποντες: Ι. Πολύζος
Σπουδαστές: Ελένη Ανδρικοπούλου
Επιβλέποντες: Ι. Πολύζος

Φεβρουάριος 2019

Σπουδαστές: Κυριάκου Κυριακή
Επιβλέποντες: Ι. Πολύζος, Ε. Χανιώτου
Σύμβουλοι: Λ. Τριάντης, Δ. Μπαλαμπανίδης, Κ. Βουρεκάς
Σπουδαστές: Γκιόκας Κωνσταντίνος
Επιβλέποντες: Ι. Πολύζος, Ε. Χανιώτου
Σύμβουλοι: Λ. Τριάντης, Δ. Μπαλαμπανίδης, Κ. Βουρεκάς
Σπουδαστές: Κατσαφάδου Μαρία
Επιβλέποντες: Ι. Πολύζος, Ε. Χανιώτου
Σύμβουλοι: Λ. Τριάντης, Δ. Μπαλαμπανίδης, Κ. Βουρεκάς
Σπουδαστές: Βαρθάλη Τζωρτζίνα
Επιβλέποντες: Ι. Πολύζος, Ε. Χανιώτου
Σύμβουλοι: Λ. Τριάντης, Δ. Μπαλαμπανίδης, Κ. Βουρεκάς
Σπουδαστές: Μαρουκιάν Αλίν
Επιβλέποντες: Ι. Πολύζος, Ε. Χανιώτου
Σύμβουλοι: Λ. Τριάντης, Δ. Μπαλαμπανίδης, Κ. Βουρεκάς

Φεβρουάριος 2018

Σπουδαστές: Ιωσήφ Λεοντής
Επιβλέποντες: Ι. Πολύζος
Σπουδαστές: Βιργινία Τζάνη
Επιβλέποντες: Ι. Πολύζος

Σεπτέμβριος 2017

Σελίδες