ΈΜΦΥΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Εργασίες

Ιούνιος 2016

Σπουδαστές: Βάσω-Ρουμπίνη Αργύρη
:
Σπουδαστές: Χρήστος Σταυρακάκης
:

Σεπτέμβριος 2015

Σπουδαστές: Λίνα Σαλίχου
:

Ιούνιος 2014

Σπουδαστές: Γεωργία Πουλοπούλου
:
Σπουδαστές: Δήμητρα Βογιατζάκη
:

Ιούνιος 2013

Σπουδαστές: Εύα Καραγκιοζίδου
:

Ιούνιος 2012

Σπουδαστές: Έλλη Ντρούκα
:
Σπουδαστές: Πολίνα Πρέντου
:
Σπουδαστές: Σωτηρία Καρασιώτου
:

Σελίδες