Ε. Θ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 9ΟΥ

Ειδικά Θέματα Ανάπτυξης του Χώρου

9ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4106
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Δευτέρα 12.00-14.45, (κτ. Τοσίτσα, αιθ. Τ307)

Εμβάθυνση σε θέματα οργάνωσης και σχεδιασμού του χώρου σε αστικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Δυναμική των χωρικών φαινομένων, κοινωνικοοικονομικές παράμετροι, πλαίσιο λειτουργίας και πρακτικές σχεδιασμού στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο. Οι μελέτες περίπτωσης περιλαμβάνουν ζητήματα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον τουρισμό και το περιβάλλον, την παραγωγική βάση και τον αστικό σχεδιασμό κλπ.

Διδάσκοντες