Ε. Θ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 6ΟΥ

Προστασία και Αποκατάσταση Μνημείων και Ιστορικών Συνόλων

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4003
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Ιστορία των αναστηλώσεων. Ανάλυση θεωρητικών θεμάτων και διεθνών συμβάσεων, υφιστάμενο πλαίσιο αρχών (Χάρτα Αθηνών, Χάρτα Βενετίας κτλ). Η νέα θεώρηση περί προστασίας περιβάλλοντος, ιστορικών κέντρων και μνημείων. Πολιτιστική κληρονομιά και σύγχρονες ανάγκες και οράματα των κοινωνιών. Αειφόρος ανάπτυξη και έκρηξη του τουρισμού. Ζητήματα διατήρησης, επανάχρησης, επισκεψιμότητας, ανάδειξης και υποδομών. Παιδεία του αρχιτέκτονα- αναστηλωτή. Ανάγνωση και καταγραφή των ιστορικών πολεοδομικών- οικιστικών ιστών. Μελέτη, τεκμηρίωση των μνημείων, αναπαράσταση οικοδομικών φάσεων, πρόταση αποκατάστασης και αναστήλωση. Παθολογία παλαιών οργανισμών και μεθοδολογία διάγνωσης. Στάδια παρεμβάσεων (από την αντιστήριξη έως την ανάδειξη). Παραδοσιακά υλικά, μέθοδοι και κατασκευές και η σύγχρονη τεχνολογία.

Διδάσκουσα