ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Αστική Κοινωνιολογία

4o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4029
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Εαρινή
Περιοχή: 
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Ανάλυση κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν στη συγκρότηση της πόλης και συνδέονται με το σχεδιασμό και την παρέμβαση στον αστικό χώρο. Εξοικείωση των φοιτητών με τις προσεγγίσεις της πόλης από τη σκοπιά των κοινωνικών επιστημών. Κοινωνικές θεωρίες για την πόλη: ιστορική εξέλιξη και σύγχρονες προσεγγίσεις. Κοινωνικές ομάδες και σχέσεις. Πόλη, πολιτισμός και πολιτισμική κληρονομιά. Σύγχρονες πόλεις και κοινωνικά ζητήματα: ανισότητες και πρακτικές, μετανάστευση και ένταξη, διαιρεμένες πόλεις. Το δικαίωμα στην πόλη.

Διδάσκουσα

  • , Αναπληρώτρια καθηγήτρια (Συντονίστρια)