Γεωπολιτική και αστικός χώρος

Εαρινό εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
41367
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Εαρινή
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Από την ανάδυση του μέχρι σήμερα, ο όρος γεωπολιτική έχει συνδεθεί με θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις των διεθνών σχέσεων, των πολέμων και των εχθροπραξιών, με επίκεντρο την κρατική κυριαρχία. Κατά τα τελευταία χρόνια όμως, έχουν διαμορφωθεί και νέες κριτικές προσεγγίσεις γεωπολιτικής θεωρίας και ανάλυσης που εστιάζουν στους συσχετισμούς εξουσίας, τόπου και γνώσης τόσο στην κλίμακα του κράτους όσο και πέρα από αυτήν καθώς και στους αλληλοσυσχετισμούς ανάμεσα στις διαφορετικές κλίμακες.

Μέσω κριτικών προσεγγίσεων των γεωπολιτικών θεωριών και αναλύσεων, το μάθημα εστιάζει στην πολυδιάστατη έκφραση γεωπολιτικών επιρροών και σχέσεων στον αστικό χώρο και αναλύει τις αλληλεπιδράσεις της εξουσίας, των καθημερινών πρακτικών και των αναπαραστάσεων σε πολλαπλές χωρικές κλίμακες.

Επιδιωκόμενοι εκπαιδευτικοί στόχοι

Το μάθημα επιδιώκει να εισαγάγει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στις προσεγγίσεις που αφορούν την γεωπολιτική, να αναδείξει τους συσχετισμούς γεωπολιτικών ζητημάτων με την πόλη και των αστικό χώρο και να συμβάλει στην εις βάθος κατανόηση των αλληλο-συσχετισμών ανάμεσα σε κλίμακες (π.χ. παγκόσμιο, διεθνές, τοπικό) καθώς και ανάμεσα στις πολύ-επίπεδες σχέσεις εξουσίας και τόπου.

Θεματικές ενότητες

Από την κλασσική στην κριτική γεωπολιτική

Η  σχέσης πόλης/πολέμου στην ιστορική της διάσταση

Αντιεξέγερση: Ο πληθυσμός ως πεδίο επιχειρήσεων

Κριτικές προσεγγίσεις στην ασφαλειοποίηση

Γεωπολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης

Ανθρωπισμός και Πόλη

Γεωπολιτική και πολιτική οικονομία

Οι αστικές υποδομές ως αντικείμενο γεωπολιτικής και στρατιωτικής διαχείρισης

Αστική «ευαλωτότητα», ανθεκτικότητα και διαχείριση καταστροφών

Γεωπολιτική και πόλη in situ: Η άτυπη αστικοποίηση ως γεωπολιτικό αντικείμενο (μελέτες περίπτωσης Ριο, Βραζιλία και Βηρυτός, Λίβανος)

Γεωπολιτική και πόλη in situ: Πολιτιστική κληρονομιά (μελέτες περίπτωσης Βοσνία, Μπέλφαστ – Βόρεια Ιρλανδία, Sur/Diyarbakir, Τουρκία)

Διδάσκοντες