Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 5ΟΥ

Εισαγωγή σε ζητήματα χώρου, βιωσιμότητας, οικολογίας και συμμετοχής

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4030
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Η βιωσιμότητα, η παραγωγή, η οικονομία, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, ζητήματα διακυβέρνησης και συμμετοχής αποτελούν θέματα μείζονος σημασίας που εμπλέκουν τον σχεδιασμό και που αφορούν τόσο την αστική συνθήκη, όσο και το περιβάλλον. Ο σχεδιασμός σήμερα επαναπροσδιορίζεται με βάση τις αρχές της οικολογίας και τις κατευθύνσεις που υπαγορεύονται από την ανάγκη της βιωσιμότητας, και τους στόχους της συμμετοχής.Με αφετηρία τη θεωρητική ανάλυση των εννοιών το μάθημα έχει ως στόχο την προσέγγιση του σχεδιασμού του χώρου σύμφωνα με τις παραπάνω έννοιες, με απώτερους στόχους τη βιωσιμότητα, την αυτάρκεια, και την ποιότητα της ζωής.

Μέσα από την εισαγωγή τουθεωρητικού πλαισίου, παραδείγματα  και ασκήσεις το προτεινόμενο μάθημα προσδιορίζει τους τρόπους με τους οποίους ο σχεδιασμός επανατοποθετείται ως πεδίο και ως διαδικασία που καλείται να αντιμετωπίσει τις σημερινές και αυριανές τοπικές και παγκόσμιες προκλήσεις

 

Διδάσκων