ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Ημερομηνία: 
Τρίτη 14.6.2016

Σχετικά με τη Σύνθεση του 6ου εξαμήνου, τα τελικά ζητούμενα αφορουν:

 

1. Συγκρότηση της κεντρικής ιδέας – των συνθετικών αρχών σε σχέση με τη αναγνώριση, ανάλυση, διερεύνηση του τόπου ένταξης και το κτιριολογικό πρόγραμμα (κείμενα, σκίτσα, προπλάσματα, μικτές τεχνικές κ.ά.)

2. Τοπογραφικό της ευρύτερης περιοχής (κλίμακα 1:500)

3. Τοπογραφικό με την εγγύς περιοχή (κλίμακα 1:200)

4. Κατόψεις, όψεις, τομές (κλίμακα 1:100)

5. Πρόπλασμα σε κλίμακα 1:200 που θα περιλαμβάνει και τα γειτονικά κτίσματα.

6. Φωτογραφίες προπλάσματος, προοπτικά, σκίτσα, κολλάζ και μικτές τεχνικές που να αποδίδουν τον εσωτερικό χώρο και τη συνολική έκφραση της αρχιτεκτονικής λύσης.

 

Oλα τα σχέδια θα συντεθούν και θα παραδοθούν σε έντυπες ισομεγέθεις πινακίδες , ενώ τα επιμέρους σχέδια και στοιχεία της λύσης καθώς και φωτογραφίες του προπλάσματος θα παραδοθούν, σε ψηφιακή μορφή, σε CD σε 3 φακέλους: Πινακίδες/Σχέδια - στοιχεία /Φωτο προπλάσματος''.

 

Η παράδοση θα γίνει την Παρασκευή 1/7, ώρα 13:00-15:00, σύμφωνα με το πρόγραμμα.