Διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6

Ημερομηνία: 
Τρίτη 10.5.2016

Στα πλαίσια του μαθήματος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6 της Κατεύθυνσης ΄Ένταξης σύγχρονου κτηρίου σε περιβάλλον ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού χαρακτήρα θα πραγματοποιηθεί διάλεξη στην αίθουσα Τελετών του κτ.Αβέρωφ την Πέμπτη 12 Μαΐου 2016 στις 15:30.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση

Συνημμένα Αρχεία: