ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 6

Διδακτική Κατεύθυνση Συνθέσεων: Ένταξη Σύγχρονου Κτιρίου σε Περιβάλλον Ιδιαίτερου Αρχιτεκτονικού Χαρακτήρα: διαθέσιμο υλικό

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4233
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας