Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 01.4.2016

Πολυσυνέδριο για θέματα επιχειρηματικότητας και αποσχόλησης των νέων.

Δείτε το επισυνατπόμενο αρχείο

Συνημμένα Αρχεία: