Δευτέρα 15/2/2016 ώρα 11.00 στο ΜΑΧ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 12.2.2016

Τη Δευτέρα 15/2/2016 στις 11.00 π.μ. στο ΜΑΧ θα γίνει η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.