Καινοτόμοι κλάδοι, τοπικές τεχνογνωσίες και ευρω-μεσογειακή συνεργασία

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 01.1.2002

Καινοτόμοι κλάδοι, τοπικές τεχνογνωσίες και ευρω-μεσογειακή συνεργασία. (Filières innovantes, savoir faire locaux et partenariat euro-méditerranéen). Ερευνητικό πρόγραμμα στα πλαίσια της Ευρω-μεσογειακής πρωτοβουλίας EUROMED Heritage II. Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια ΕΜΠ Αυγερινού–Κολώνια Σ., 2002-2006.