Ευρω-μεσογειακό ερευνητικό έργο με τίτλο: MEDNETA. Mediterranean Cultural Network to Promote Creativity in The Arts, Crafts and Design for Communities’ Regeneration in Historical Cities (2014 - 2015)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 01.1.2014

Ευρω-μεσογειακό ερευνητικό έργο με τίτλο: MEDNETA. Mediterranean Cultural Network to Promote Creativity in The Arts, Crafts and Design for Communities’ Regeneration in Historical Cities (2014 - 2015), στα πλαίσια του ευρω-μεσογειακού προγράμματος ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme 2007/2013. Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια ΕΜΠ Αυγερινού–Κολώνια Σ. Το έργο MEDNETA εγκρίθηκε προς υλοποίηση και χρηματοδότηση αφού επιλέχθηκε μετά από ανταγωνιστική διαδικασία αξιολόγησης μεταξύ 1100 προτάσεων. Αντικείμενο του MEDNETA είναι η ενίσχυση του διασυνοριακού διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επαγγελμάτων τέχνης (ΑCDs-Arts, Crafts and Design) και των σχετιζόμενων με εκείνες φορείς. Κύρια επιδίωξη αποτελεί η υποστήριξη της δημιουργικότητας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και η αξιοποίησή τους ως μέσου αναβίωσης των τοπικών κοινωνιών των ιστορικών πόλεων της Μεσογείου.