Συνέδριο "Γέφυρες μνημειακού χαρακτήρα"

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 09.10.2015

 ΓΕΦΥΡΕΣ   ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αθήνα 15 Οκτωβρίου 2015

 

Αίθουσα Τελετών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

 (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου)

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

                   

Μέρος Α’       

9:00 - 9:15         Εναρκτήριος χαιρετισμός

                          Ι.Ν. Σιγάλας,  Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος της IABSE

9:15 - 9:30         Εισαγωγή στο αντικείμενο

                          Θ.Π. Τάσιος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

9:30 - 9:55         Ιστορική αναδρομή – Κοινωνική και Οικονομική σημασία   

                          Μ. Μπαλοδήμου, Αρχιτέκτων MSc

9:55 - 10:30      Αρχιτεκτονική μορφή και τεχνικές κατασκευής παλαιών λιθόκτιστων γεφυρών

                          Μ. Κορρές, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.  

10:30 - 10:45     Δ ι ά λ ε ι μ μ α    

 

Μέρος Β’       

10:45 - 11:30     Οριακή ισορροπία λίθινων τόξων  

                          Ν. Μακρής, Καθηγητής UCF

11:30 - 11:45     Γεωλογικά και Γεωτεχνικά θέματα   

                          Μ. Καββαδάς, Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

11:45 - 12:00     Υδρολογική και Υδραυλική θεώρηση   

                          Π. Παπανικολάου, Αν. Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

12:00 - 12:30     Αποκατάσταση λίθινων γεφυρών με ειδική αναφορά στην γέφυρα Πύλης (15ος αι.)  

                          Μ. Καραβεζύρογλου, Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.         

12:30 - 13:00     Ερωτήσεις – Συζήτηση επί των παρουσιάσεων    

13:00 - 14:00     Δ ι ά λ ε ι μ μ α      

 

Μέρος Γ’

14:00 - 14:30     Επισκευή και ενίσχυση ιστορικής γέφυρας Άρτας  

                          Π. Πλαΐνης, KΑΛΛΙΕΡΓΟΣ ΟΤΜ Α.Ε.  

14:30 - 15:00     Γέφυρα στη θέση Μύλος Νερούτσου:  Παθολογία και πρόταση επεμβάσεως   

                          Χ.  Γιαννέλος, Υπ. Διδάκτωρ  

15:00- 16:15      Δέσμη επεμβάσεων για την αναστήλωση της ιστορικής γέφυρας της Πλάκας:   

·      Γενική εισαγωγή

                                      E. Μαΐστρου,  Καθηγήτρια, Κοσμήτορας Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.

·      Ιστορική Τεκμηρίωση- Αρχιτεκτονική αξιολόγηση

                                      Ε. Εφεσίου,   Καθηγήτρια, Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.

·      Παθολογία και τεκμηρίωση υλικών

                                      Ε. Βιντζηλαίου,   Καθηγήτρια, Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

·      Δομικό σύστημα γέφυρας

                                      Ε. Τσακανίκα,  Λέκτορας, Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.

 

16:15 - 16:45   Στρογγυλή  τράπεζα – Συμπεράσματα 

Συνημμένα Αρχεία: