Συνέδριο "Διαβάζοντας Αρχιτεκτονική", 16-18 Ιουνίου 2015

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 17.6.2015

Συνέδριο "Διαβάζοντας Αρχιτεκτονική. Λογοτεχνική Φαντασία και Αρχιτεκτονική Εμπειρία", 16-18 Ιουνίου 2015 στο Μουσείο Μπενάκη οδού Κουμπάρη.