ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ Προστασία Μνημείων

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 13.5.2021

Τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την πανδημία και τα επιβεβλημένα μέτρα υγειονομικής προστασίας είχαν άμεσο αντίκτυπο και στις εκπαιδευτικές διαδικασίες του Μεταπτυχιακού μας προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, καθυστέρησε η ολοκλήρωση των μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων, όπως και η επιλογή των θεμάτων των Διπλωματικών Μεταπτυχιακών Εργασιών. Εξ άλλου, η πρόοδος των Μεταπτυχιακών εργασιών είναι εξαιρετικά αργή, καθώς η απαγόρευση διαπεριφερειακών μετακινήσεων δεν επιτρέπει στους φοιτητές την εκτέλεση εργασιών πεδίου. Γι’ αυτούς τους λόγους, η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Προστασία Μνημείων» στην συνεδρίασή της στις 21/04/2021 αποφάσισε:

• Την παράταση των σπουδών των Μεταπτυχιακών Φοιτητών οι οποίοι εισήχθησαν το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 κατά ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, δηλαδή έως τον Φεβρουάριο 2022.

• Την αναβολή της διαδικασίας εισαγωγής νέων φοιτητών, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Και οι δυο αυτές αποφάσεις λαμβάνονται με την επιφύλαξη της πιθανής τροποποίησης ανάλογα με τις εξελίξεις της πανδημίας και τα επιβαλλόμενα μέτρα υγειονομικής προστασίας.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ,
Κώστας Α. Καραδήμας
Αρχιτέκτων, Καθηγητής ΕΜΠ