Δ.Π.Μ.Σ. "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης Α: Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών κτιρίων και Συνόλων

  Τηλέφωνο Fax

Γραμματέας