Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: Πολεοδομία – Χωροταξία

Βαθμολογίες εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 [μέρος 3]

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 20.4.2021

Επισυνάπτονται οι βαθμολογίες της εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου 2020 - 2021 [Φεβρουάριος 2021] του μαθήματος "Μέθοδοι, τεχνικές και τεχνολογίες για τη συντακτική διερεύνηση της μορφής του αστικού χώρου" που εκκρεμούσαν.

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν εμφανίζονται τα ονόματα αλλά μόνο οι αριθμοί μητρώου και οι βαθμολογίες (ο Α.Μ. αναγράφεται στο πάσο σας και σας είχε σταλεί ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία μετά την εγγραφή σας στο πρόγραμμα).

Συνημμένα Αρχεία: