Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: Πολεοδομία – Χωροταξία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών / Μάρτιος 2021 [23/03/2021]

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 17.3.2021

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών του ΔΠΜΣ "Πολεοδομία και Χωροταξία"  και του ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" Κατεύθυνση Β' Πολεοδομίας και Χωροταξίας της περιόδου Φεβρουαρίου 2021 θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 μέσω ανοικτής δημόσιας τηλεδιάσκεψης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας webex.

Το link είναι: 
Δημόσια παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών ΔΠΜΣ "Πολεοδομία και Χωροταξία"
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=md6aef4f4f3cf5b8930a0d31c777e75a9
Tuesday, Mar 23, 2021 11:00 am | 10 hours | (UTC+02:00) Athens, Bucharest

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των Διπλωματικών Εργασιών.

Συνημμένα Αρχεία: