Διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος "Οικολογία, Βιωσιμότητα, Συμμετοχή και εφαρμογές στον σχεδιασμό: Η Περίπτωση της Αθήνας"

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 11.3.2021

Οι διαλέξεις διεξάγονται στα πλαίσια του μαθήματος κάθε Τρίτη στις 3:00, είναι ανοιχτές σε ενδιαφερόμενους φοιτητές και συναδέλφους με πρόσβαση από τον παρακάτω σύνδεσμο:

 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m3a7d0661dd2258d8e62846deb3bddc25

Tuesday, Mar 16, 2021 3:00 pm | 3 hours | (UTC+02:00) Athens, Bucharest

Meeting number: 121 513 8991

Password: rMWXG7svF58