Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης Α: Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός – Χώρος - Πολιτισμός: διαθέσιμο υλικό

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 2250
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3830
Τοποθεσία: 
Κτήριο Τοσίτσα, 1ος όροφος, Αίθουσα Τ104Β
Ώρες Υποδοχής Κοινού: 

Δευτέρα - Πέμπτη 12:00-14:00