Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: Πολεοδομία – Χωροταξία

Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2020-2021 (σύνδεσμοι τηλεδιασκέψεων)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 22.2.2021

Επισυνάπτεται το ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2020-2021, στο οποίο έχουν προστεθεί οι παρακάτω σύνδεσμοι των τηλεδιασκέψεων.

Πολιτικές για τις πόλεις, το περιβάλλον και τη χωρική ανάπτυξη στην Ευρώπη και την Ελλάδα 
Συντονιστής: Μ. Αγγελίδης
Δευτέρα 15:00 - 18:00
Meeting link:
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mc5f59569797aa9fd4e4ee16bfb570e2c

Χωροταξικό – Πολεοδομικό Δίκαιο και Δίκαιο Περιβάλλοντος
Συντονιστής: Δ. Μέλισσας
Δευτέρα 18:00 - 21:00
Meeting link:
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mee3c5c834b6d15f16bedeb6218e129ac
Meeting number: 121 400 0396
Password: Aasmme7ug63

Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας
Συντονίστρια: Ε. Κλαμπατσέα
Τρίτη 15:00 - 18:00
Meeting link:
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m57d45c1ac2da59f0272e3e5ee18e7a22

Προσεγγίσεις του Εφαρμοσμένου Σχεδιασμού στην Ελλάδα
Συντονιστής: Κ. Σερράος
Τρίτη 18:00 - 21:00
Meeting link: 
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m6e73c5d64a3323c369bb255c1a5f705c

Όψεις του αστικού τοπίου και δημόσιος χώρος. Πόλη, φύση και νέες τεχνολογίες
Συντονίστρια: Ε. Χανιώτου
Τετάρτη 15:00 - 18:00
Meeting link:
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m2416a0465d2835f8842a70e7b46d0277

Χωρικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της ανάπτυξης και του σχεδιασμού
Συντονίστρια: Ε. Παναγιωτάτου
Τετάρτη 18:00 - 21:00
Meeting link:
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m5c3c26393f0bc3f3bb961c36a34fb6a4

Η κρίση της πόλης
Συντονίστρια: Π. Κουτρολίκου
Πέμπτη 15:00 - 18:00
Meeting link:
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mcb6f0e1f7eff8049da4bc2a91f514fcd

Έμφυλες Πολιτισμικές Προσεγγίσεις του Αστικού Χώρου
Συντονίστρια: Σ. Λυκογιάννη
Πέμπτη 18:00 - 21:00
Meeting link:
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m75be1d5d6c2be9a3648945cbaf2578f4

Γεωπολιτική και αστικός χώρος
Συντονίστρια: Π. Κουτρολίκου
Παρασκευή 15:00 - 18:00
Meeting link:
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m19a73541a26364e6ff41b517d91cb49a

Χωροθέτηση χρήσεων γης και χωρική αλληλεπίδραση
Συντονιστής: Γ. Φώτης
Παρασκευή 18:00 - 21:00
Meeting link:
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m063e7ae17823eb163a51882910fd7dc4 

Εάν δε γίνεται αυτόματη μετάβαση στο σύνδεσμο παρακαλούμε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε το σύνδεσμο του meeting στον browser που χρησιμοποιείτε.