Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: Πολεοδομία – Χωροταξία

Βαθμολογίες επαναληπτικής εξεταστικής 2019-2020 [μέρος 3]

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 04.2.2021

Επισυνάπτονται οι βαθμολογίες των μαθημάτων της επαναληπτικής εξεταστικής 2019 - 2020 [περίοδος Σεπτεμβρίου 2020]:

  1. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της πόλης
  2. Μέθοδοι, τεχνικές και τεχνολογίες για τη συντακτική διερεύνηση της μορφής του αστικού χώρου 

τα οποία εκκρεμούσαν. 

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν εμφανίζονται τα ονόματα αλλά μόνο οι αριθμοί μητρώου και οι βαθμολογίες (ο Α.Μ. αναγράφεται στο πάσο σας και σας είχε σταλεί ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία μετά την εγγραφή σας στο πρόγραμμα).