Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: Πολεοδομία – Χωροταξία

Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2020-2021

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 26.1.2021

Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2020-2021, θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι και την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021, σύμφωνα και με το συνημμένο πρόγραμμα. 

Την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 στις 18:30 θα πραγματοποιηθούν, μέσω τηλεδιάσκεψης, παρουσιάσεις των μαθημάτων  του εαρινού εξαμήνου του μεταπτυχιακού προγράμματος από τα υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ. Ακολουθεί ο αντίστοιχος σύνδεσμος:

Konstantinos Serraos is inviting you to a scheduled Webex meeting.
Thursday, February 18, 2021
6:30 PM  |  (UTC+02:00) Athens, Bucharest  |  1 hr 30 mins
Join from the meeting link
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m253fa412886f22741c2be61f9692f9b9
Join by meeting number
Meeting number (access code): 121 670 7659
Meeting password: Z9fX2B8wRQf

Με την ενημέρωση που έχουμε μέχρι στιγμής, τα μαθήματα, κατά το εαρινό εξάμηνο 2020-2021, θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης. Εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν και ανάλογα με την πορεία του ιού στη χώρα, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να γίνονται με φυσική παρουσία.

Οι σύνδεσμοι των διαδικτυακών μαθημάτων θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τους συντονιστές. Παρακαλείστε πάντα να ελέγχετε και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία σας (spam).

Όταν είναι έτοιμα τα επαναλαμβανόμενα links των μαθημάτων θα προστεθούν σε νέα ανακοίνωση. 

Οι σπουδαστές/τριες του ΔΠΜΣ καλούνται να παρακολουθήσουν το σύνολο των μαθημάτων την πρώτη εβδομάδα, ή/και να συμβουλευτούν τις ιστοσελίδες των μαθημάτων, για να ενημερωθούν για το περιεχόμενό τους.

Συνημμένα Αρχεία: