Παραλαβή διπλωματικών εργασιών περιόδου Σεπτεμβρίου 2020

Ημερομηνία: 
Τρίτη 03.11.2020

 Παρακαλούνται οι διπλωματούχοι αρχιτέκτονες της  περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 να παραλάβουν τις μακέτες και πινακίδες των διπλωματικών τους εργασιών από το κτίριο της Πρυτανείας, στο χρονικό διάστημα από 10:00 μέχρι 12:00 στις κάτωθι ημέρες :  

Τετάρτη 04 Νοεμβρίου 2020

Πέμπτη 05 Νοεμβρίου 2020

Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2020