Μάθημα Τρίτης 27 Οκτωβρίου Με Φυσική Παρουσία

Ημερομηνία: 
Τρίτη 27.10.2020

Το μάθημα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Πλαστικής  με Φυσική παρουσία συμφωνα με το Ωρολόγιο πρόγραμμα.
Παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε και του συναδέλφους σας 

Η διδάσκουσα

Θεοδώρα Βουτσινά