Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: Πολεοδομία – Χωροταξία

Βαθμολογίες επαναληπτικής εξεταστικής 2019-2020 [μέρος 2]

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 23.10.2020

Επισυνάπτονται οι βαθμολογίες του μαθήματος "Χωροθέτηση χρήσεων γης και χωρική αλληλεπίδραση" της επαναληπτικής εξεταστικής 2019 - 2020 [Σεπτεμβρίου 2020].

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν εμφανίζονται τα ονόματα αλλά μόνο οι αριθμοί μητρώου και οι βαθμολογίες (ο Α.Μ. αναγράφεται στο πάσο σας και σας είχε σταλεί ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία μετά την εγγραφή σας στο πρόγραμμα).

Εκκρεμούν οι βαθμολογίες για τα μαθήματα: 

  1. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της πόλης
  2. Μέθοδοι, τεχνικές και τεχνολογίες για τη συντακτική διερεύνηση της μορφής του αστικού χώρου