Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: Πολεοδομία – Χωροταξία

Αναβολή μαθήματος "Κλιματική Αλλαγή και Χωρική Διακυβέρνηση" [26/10]

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 23.10.2020

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα "Κλιματική Αλλαγή και Χωρική Διακυβέρνηση" δε θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020.

Θα ενημερωθείτε για την αναπλήρωσή του με νεότερη ανακοίνωση ή e-mail