Σχετικά με το μάθημα της Τετάρτης 14.10.2020 της διδακτικής ομάδας Μπαλοδήμου-Μικρού

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 14.10.2020

Σο μάθημα της 14.10.2020 η συνάντηση της ομάδας Μπαλοδήμου-Μικρού θα γίνει διαδικτυκά στις 14:30. Θα βρείτε εδώ τον σχετικό σύνδεσμο:https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mdba5bd96b1296fb84db8be1eaba85aee