Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: Πολεοδομία – Χωροταξία

Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 (σύνδεσμοι τηλεδιασκέψεων)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 12.10.2020

Επισυνάπτεται το ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, στο οποίο έχουν προστεθεί οι παρακάτω σύνδεσμοι των τηλεδιασκέψεων.

Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής ανάπτυξης
Συντονίστρια: Ε. Χανιώτου
Δευτέρα 15:00 - 18:00
Meeting number: 137 787 6695
Password: p5Qptgwig36
Meeting link:
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=ma78e9369622677a9b361e8fa409aa930

Κλιματική Αλλαγή και Χωρική Διακυβέρνηση
Συντονίστρια: Μ. Παπαδοπούλου
Δευτέρα 18:00 - 21:00
Meeting number:
137 459 7698
Meeting password: 7kJWTS3KM3D
Meeting link:
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=md3f17e555974803afc6d5609de5135d6

Γεωγραφικές δυναμικές & σύγχρονοι μετασχηματισμοί του ελληνικού χώρου
Συντονίστρια: Ε. Κλαμπατσέα
Τρίτη 15:00 - 18:00
Meeting link:
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mc57045a7c23b7886efbcf42ff266d182

Μεταφορικά Συστήματα Πόλεων μέσα από τη βιώσιμη κινητικότητα
Συντονιστής: Ε. Μπακογιάννης
Τρίτη 18:00 - 21:00
Meeting number: 137 132 3292
Password: sQx6Np3r4PJ
Meeting link: 
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mb726abd9ed3bae755d2dd69e788c76bf 

Αρχές Επιστήμης Γεωγραφικής Πληροφορίας – Θεματική Χαρτογραφία
Συντονιστής: Μ. Κάβουρας
Τετάρτη 15:00 - 18:00
Meeting link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3fd84f80c520426bb28bbbc269922def%40thread.tacv2/conversations?groupId=aa944081-3e29-4932-ac10-93f0864ae249&tenantId=075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40  

Το ζήτημα της μεθοδολογίας και της θεωρίας στο σχεδιασμό του χώρου [Τμήμα 1]
Συντονίστρια: Ε. Παναγιωτάτου
Τετάρτη 18:00 - 21:00
Meeting link:
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=me9caf2b2ae59c5699b14ac30e9aa0197
(Νέος επαναλαμβανόμενος σύνδεσμος)

Μεταλλαγές των ιδεών για την πόλη 
Συντονίστρια: Ε. Μίχα
Πέμπτη 15:00 - 18:00
Meeting link:
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m44d68c0a59fbc04583f8ae913712bfdb

Προσεγγίσεις Χωρικής Ανάπτυξης και Σχεδιασμού. Ελλάδα και Ευρώπη.
Συντονίστρια: Π. Θεοδωρά
Πέμπτη 18:00 - 21:00
Meeting number: 137 803 7979
Password: t9FP3v2QhKJ
Meeting link: 
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=ma7e7bbfe4d547cf3226bffca06c989d3

Μέθοδοι, τεχνικές και τεχνολογίες για τη συντακτική διερεύνηση της μορφής του αστικού χώρου
Συντονιστής: Γ. Φώτης 
Παρασκευή 15:00 - 18:00
Meeting link:
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mb77d5e7a6a755c2b987178cc9d0178ed

Το ζήτημα της μεθοδολογίας και της θεωρίας στο σχεδιασμό του χώρου [Τμήμα 2]
Συντονίστρια: Ε. Παναγιωτάτου
Παρασκευή 18:00 - 21:00
Meeting link:
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m2ed4b8b0c4e4e60241962938a5e980bb
(Νέος επαναλαμβανόμενος σύνδεσμος)

Εάν δε γίνεται αυτόματη μετάβαση στο σύνδεσμο παρακαλούμε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τη διεύθυνση του meeting στον browser που χρησιμοποιείτε.