Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: Πολεοδομία – Χωροταξία

Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 (επικαιροποιημένο)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 08.10.2020

Επισυνάπτεται το επικαιροποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, με αλλαγή στην ημέρα διεξαγωγής του μαθήματος «Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής ανάπτυξης», το οποίο θα διδάσκεται εξ αποστάσεως κάθε Δευτέρα, 15:00-18:00.