Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: Πολεοδομία – Χωροταξία

Βαθμολογίες επαναληπτικής εξεταστικής 2019-2020

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 07.10.2020

Επισυνάπτονται οι βαθμολογίες της επαναληπτικής εξεταστικής 2019 - 2020 [Σεπτεμβρίου 2020].

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν εμφανίζονται τα ονόματα αλλά μόνο οι αριθμοί μητρώου και οι βαθμολογίες (ο Α.Μ. αναγράφεται στο πάσο σας και σας είχε σταλεί ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία μετά την εγγραφή σας στο πρόγραμμα).

Εκκρεμούν οι βαθμολογίες για τα μαθήματα: 

  1. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της πόλης
  2. Μέθοδοι, τεχνικές και τεχνολογίες για τη συντακτική διερεύνηση της μορφής του αστικού χώρου
  3. Χωροθέτηση χρήσεων γης και χωρική αλληλεπίδραση

οι οποίες, θα αναρτηθούν μόλις σταλούν στη Γραμματεία από τους συντονιστές των μαθημάτων.