Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: Πολεοδομία – Χωροταξία

Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 29.9.2020

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020  μέχρι και την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα και με το συνημμένο πρόγραμμα.

Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 στις 18:30 θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του μεταπτυχιακού προγράμματος από τα υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην οποία μπορείτε να συνδεθείτε μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

ΔΠΜΣ "Πολεοδομία & Χωροταξία" Παρουσίαση μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου
Hosted by Konstantinos Serraos
Thursday, Oct 1, 2020 6:30 pm | 1 hour | (UTC+03:00) Athens, Bucharest
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m21214abe85fba18b85c8922a30878587

Τα μαθήματα, κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021, θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης. Εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν και ανάλογα με την πορεία του ιού στη χώρα, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να γίνονται με φυσική παρουσία.

Οι σύνδεσμοι των διαδικτυακών μαθημάτων θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τους συντονιστές. Παρακαλείστε πάντα να ελέγχετε και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία σας (spam).

Οι σπουδαστές/τριες του ΔΠΜΣ καλούνται να παρακολουθήσουν το σύνολο των μαθημάτων την πρώτη εβδομάδα, ή/και να συμβουλευτούν τις ιστοσελίδες των μαθημάτων, για να ενημερωθούν για το περιεχόμενό τους.

Συνημμένα Αρχεία: