Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: Πολεοδομία – Χωροταξία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών / Οκτώβριος 2020 [07/10/2020]

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 28.9.2020

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών του ΔΠΜΣ "Πολεοδομία και Χωροταξία"  και του ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" Κατεύθυνση Β' Πολεοδομίας και Χωροταξίας της περιόδου Οκτωβρίου 2020 θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 μέσω ανοικτής δημόσιας τηλεδιάσκεψης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας webex.

Το link είναι: 
ΔΠΜΣ "Πολεοδομία & Χωροταξία" Διπλωματικές εξετάσεις
Hosted by Konstantinos Serraos
Wednesday, Oct 7, 2020 10:00 am | 10 hours | (UTC+03:00) Athens, Bucharest
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=me3b7738e7d5bc413290f99282e917685

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των Διπλωματικών Εργασιών.

Συνημμένα Αρχεία: