Πρόγραμμα διπλωματικών Ιουλίου 2020

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 18.6.2020

δείτε το πρόγραμμα που επισυνάπτεται.

Οι επιτροπές των διπλωματικών θα ανακοινωθούν μετά την Γ.Σ της Σχολής που θα γίνει στις 24/06/2020.

 

 

Συνημμένα Αρχεία: